0
Your Cart

Ukrudtsbekæmpelse

STAMA ECO WEEDKILLER PRO SP
100% elektrisk køretøj med 100% elektrisk varmvandsanlæg
Den optimale kombination, så der kan arbejdes uden støj, til glæde for både brugeren og omgivelserne

Fordele:

Bruger kun postevand, som opvarmes op til 106°
Den isolerede tank holder behandlingstemperaturen i mindst 8 timer
Fås med både 300 og 600 liters tank
Undgå brug af gift, benzin og diesel
Kan også bruges til decinficering af f.eks. skraldespande
Næsten lydløs - kun lyden fra dyserne under brug

Se mere her...