0
Your Cart

Grøn omstilling i HSHP

Vi er nogle af dem der sviner, men vi gør også noget ved det!

I HSHP arbejder vi strategisk med den grønne omstilling. Vi har en strategi, hvor miljøet spiller en stor rolle. Vi er klar over, hvordan vores branche påvirker miljøet. Vi ser det derfor som vores ansvar som dansk virksomhed at investere i miljøvenlige løsninger til fremtiden, så vi kan være med til at skabe de bedst mulige betingelser for mennesker og klimaet.

Vi vil gerne bidrage til den emissionsfrie arbejdsplads, og effektive og klimavenlige maskiner er derfor et af HSHPs største fokuspunkter. Vi arbejder aktivt på at reducere CO2-udledningen fra maskiner og investerer aktivt i grønne løsninger som vi kan tilbyde vores kunder.

I HSHP er vi allerede godt i gang på rejsen mod markant mindre CO2-udledning. Vi arbejder aktivt for, at vi reparere og vedligeholde maskinerne i Danmark, for helt enkelt betyder færre maskiner og mindre produktion af nye et mindre ressourceforbrug. - vi prioriterer at købe de energibesparende maskiner, som ofte er dyrere. Det er vigtigt for HSHP som virksomhed at lave den grønne prioritering, og det er et ansvar, vi i høj grad er os bevidste om.

I HSHP arbejder vi ud fra FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling

Bæredygtig energi​
 • Grøn certificeret strøm og LED pærer i alle vores afdelinger​
 • Fokus på energibesparelser i vores produktion, butik og lagerbygninger samt bilpark​
 • Vi følger nøje udviklingen om batteri, HVO og miljøvenligt materiel når vi køber ind
Bæredygtige byer & lokalsamfund
 • Vi ønsker en grønnere by der kører længere på den samme energi​
 • Rationalet i logistikken skal være der for at effektivisere og spare
 • Vores produkter kører støjsvagt og CO2 frit rundt i byerne
Ansvarligt forbrug og produktion​
 • Med e-handel og digitalisering, sikrer vi at udnyttelsesgraden af materiel optimeres​
 • Vi gør det muligt at se CO2-regnskab på den enkelte maskine på vores kundeportal
 • Ved at reparere og vedligeholde sine maskiner sikrer vi længere levetid og ressource udvinding minimeres
Klimaindsats​
 • 75% af vores investeringsbudget for 2021 er øremærket til miljøvenligt materiel​ og grønne investeringer
 • Vi investerer i digital udvikling i alle vores processer med et mål om reduktion af ressourcer og CO2 ​
Partnerskaber for handling​
 • Med konferencen ”We have a green dream” samler vi beslutningstagere fra hele leverancekæden og italesætter reduktion af CO2 i vores branche
 • Vi indgår partnerskaber med vores kunder og leverandører omkring indkøb og investering i grønne løsninger