0
Your Cart

Oeliatech

Varmt vand til ukrudtsbekæmpelse!
Den mest miljøvenlige og effektive behandlingsform uden pesticider...

Tekniske egenskaber, der er fælles for alle
OELIATEC ukrudtsbekæmpende maskiner:

>Bekæmpelse ved 120°C med kogende mikrodråber
> Ingen støj
> Ingen fare for operatøren takket være 24 V-teknologi
> Nem vedligeholdelse
>Vedligeholdelsesfrie batterier
>Ensartet bekæmpelse
>Pålidelighed
>Forenklet elektronisk justering af brænder/vandtemperatur via patenteret automatik
>Bruger vandgenvinding
>Præcision og analyse ved hjælp af elektronik

Præsentation af Oeliatecs bekæmpelsesproces

- Termisk chok på bladene med cellebrist (klorofylceller)
- Vand, der skolder stilken
- Det varme vand falder ned til rødderne og brænder rødderne. Denne
handling forstærkes tydeligt på uigennemtrængeligt hårdt underlag, for
eksempel fortove og rendesamlinger, fordi vandet ledes i kanalen og
ledes derhen, hvor planten udryddes
- Patenteret teknologi: jævn temperaturfordeling
(europæisk patent nr. 2859795)